Wat?

Wetten zijn paradoxen: van op het moment dat je ze vastlegt, is het voor iedereen duidelijk dat ze arbitrair zijn, vervreemdend, noodzakelijk, maar vol tegenstrijdigheden, soms zelfs ontmenselijkend. Hoe kan je je als mens verhouden tot de wet? Elk moment van je leven is een keuze: plooi ik me naar de heersende moraal of geef ik gevolg aan mijn gevoel van onrecht, zelfs als ik daarmee een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid stel?
De absurde wetten die onze Circusmachine maakt en verspreidt, stellen je al deze vragen en nog veel meer. Rondedansend, tovertoeterend, gek van voren maar helemaal bij de zaak, troont ze het publiek mee aan de hand van haar unieke machinisten, in een dans waar niet enkel met het evenwicht van hun werktuigen, maar ook met de vooroordelen van het publiek gespeeld wordt.