Wat?

In de Zinnode Radio stellen we ons de vraag wat er binnen veertig jaar nog zal mogen en kunnen. Zullen er in de stad van de toekomst nog plekken zijn waar je vrij jezelf kan zijn, plekken van én voor iedereen? Kan een maatschappij wel bloeien en floreren als bewegingsvrijheid niet (voor iedereen) geldt?
Met hun radiofonisch materiaal zenden de personages in deze Zinnode klanken en woorden uit die alle toehoorders ter plaatse bevriezen. Wie weer wil bewegen kan dat enkel door een combinatie van repetitieve bewegingen en gekke gezichten. Ga met ons mee en stem af op de golflengte van de vrijheid!