Parade

De Parade, die elke twee jaar wordt georganiseerd, is een bewegend spektakel dat een twintigtal collectieve creaties laat zien, uitgedacht en vormgegeven door bewoners, partners en kunstenaars met heel verschillende achtergronden (Zinnodes).
Elke Zinnode stelt een interdisciplinair artistiek project voor rond het thema van de biënnale.

Facebook Vimeo © zinneke 2020