Zinnodes 2018

Een Zinnode bestaat doorgaans uit een 50 à 100tal participanten, partners en kunstenaars. Zij werken vele maanden samen om het thema te benaderen vanuit hun specifieke noden, eigen interpretaties en verlangens.

Facebook Vimeo © zinneke 2020