Projectcoördinatie

Projectcoördinatie – Geco-functie (zie verder voor details)
Deze functie biedt creatieve mogelijkheden op het vlak van sociale en stedelijke vraagstukken.

Zinneke heeft een vacature voor de functie van projectcoördinatie. De missie bestaat erin om Brusselse bewoners, kunstenaars en organisaties bij elkaar te brengen en te laten samenwerken rond artistieke praktijken, alsook om die projecten op te volgen en te ondersteunen. Deze artistieke processen zijn gebaseerd op principes van co-creatie en culmineren in onder andere de Zinneke Parade. Deze missie wordt gedeeld en gecoördineerd met andere teamleden, die eveneens projecten in de verschillende Brusselse wijken opvolgen.
Kandidaten met alle soorten profielen zijn welkom. Voor deze functie is geen specifiek diploma vereist. Ondersteuning is voorzien, alsook de mogelijkheid om zich bij te scholen.

Takenpakket:

Projectcoördinatie in de wijken:
• Relevante partnerschappen bedenken rond de stedelijke, sociale, culturele, artistieke, ecologische en politieke uitdagingen;
• Bewoners, verenigingen, jeugdhuisorganisaties, scholen, instellingen, buurtcomités, collectieven, kunstenaars in kaart brengen, benaderen en met elkaar in contact brengen;
• De principes en werkmethoden van het Zinneke-project toelichten;
• Ontmoetings- en werkmomenten organiseren die aangepast zijn aan de specifieke kenmerken van elk partnerschap, alsook de uitwisseling en samenwerking bevorderen en begeleiden tussen partners die onderling erg van elkaar verschillen;
• Waken over de verstandhouding tussen partners en kunstenaars in de Zinnodes en hen actief ondersteunen, alsook de implementatie van creatieve methoden begeleiden.
De productie van de projecten opvolgen:
• Oplossingen helpen vinden die aan de financiële, logistieke en technische behoeften van de projecten beantwoorden.
Algemene coördinatie binnen het Zinneke-team:
• Mee nadenken over de toekomstige ontwikkeling van het Zinneke-project;
• Deelnemen aan het uitwerken van de subsidieaanvragen; 

• Deelnemen aan de organisatie en de omkadering van de Parade; 

• Deelnemen aan het uitwerken van de evaluaties en werkingsverslagen.
• Belangrijk: Wij werken met een flexibel uurrooster, en geregeld avond-en weekendwerk een jaar op twee (in het jaar voorafgaand aan de Parade).
Voor het uitvoeren van al deze taken zijn volgende vaardigheden een must:
• Zelfstandig én in teamverband kunnen werken
• Gemakkelijk met allerlei verschillende mensen kunnen omgaan
• Interesse hebben in Brussel en de Brusselaars
• Zeer goede schriftelijke en mondelinge beheersing van NL en/of FR
• Basiskennis van informaticatools
• Goede organisatie van de werktijd en stressbestendig

En zijn onderstaande vaardigheden gewenst:
• Vergaderingen leiden en collectieve werkmethoden ontwikkelen
• Goede luister- en spreekvaardigheid, met gemak spreken voor een publiek
• Organisatievaardigheden
• Beheersing van een andere taal die in Brussel wordt gesproken (naast NL en/of FR)

Voor deze functie is een vaardighedentabel opgesteld, hieronder toegevoegd of op eenvoudig verzoek via mail te verkrijgen bij vacatures@zinneke.org

De organisatie

Zinneke is een organisatie die in 2000 is opgericht om de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, lokale verenigingen, scholen en kunstenaars van diverse wijken van Brussel en elders te bevorderen. Dat doet ze aan de hand van workshops die samenwerking en creativiteit stimuleren en waarvan het eindresultaat te zien is in onder andere de Zinneke Parade.
Het team bestaat uit 8 mensen. Voor ons personeelsbeleid werken we samen met Actiris aan een Diversiteitsactieplan. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.
Geco-contract vervangingscontract voor lange duur (zie voorwaarden hieronder)
Arbeidsduur: 38 uur per week
Paritair comité 329.03

Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot 10 april hun cv en/ of sollicitatiebrief naar vacatures@zinneke.org sturen.

De kandidaten worden zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht van hun selectie voor een eerste gesprek op 13 of 14 april.
Het dienstverband gaat idealiter in op 2 mei 2023.

Contactpersoon: Tristan Locus
02 / 214 20 02

Kandidaten die niet voldoen aan de Geco-voorwaarden worden niet in overweging genomen.
(*) Enkele belangrijke Geco-voorwaarden:
Is werkloos of vervult Geco-functie (of gelijkwaardig werkgelegenheids¬programma) – is gedurende ten minste 6 van de laatste 12 maanden bij Actiris ingeschreven of is een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of is werkzoekende met recht op maatschappelijke integratie – is gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/geco-contract/

Facebook Vimeo © zinneke 2022