Ethymologie "Crier aux loups"

Vandaag de dag wordt de term gebruikt om een gevaar te overdrijven of iemand te waarschuwen voor een niet-bestaand gevaar. Het betekent ook dat door het geven van valse alarmen, op de dag dat er een reëel gevaar ontstaat, niemand het gelooft en de "huilebalk" niet te hulp schiet. Deze uitdrukking is zeer oud en vindt zijn betekenis in de eerste plaats in het feit dat wolven worden geassocieerd met gevaar. "Crier aux loup" is, letterlijk, waarschuwen voor gevaar. De uitdrukking verschijnt aan de hand van Aesop enkele eeuwen voor Christus, in een fabel met de titel Le garçon qui criait au loup.

Dit is het verhaal van een jonge herder die, omdat hij zich verveelt, geniet van het huilen van een wolf. De dorpelingen snellen hem te hulp, maar het gevaar bestaat niet. De situatie herhaalt zich en telkens zijn er geen wolven aan de horizon. Maar op een dag, terwijl de jongen zijn kudde hoedt, verschijnt er een wolf. In paniek roept de herder om hulp. Maar niemand komt, in de overtuiging dat het weer een slechte grap is, en de wolf verslindt de jongen en zijn kudde.

Lire
Facebook Vimeo © zinneke 2020