Masui

Masuigebouw

Sinds de geboorte van de Zinneke Parade in het kader van Brussel/Bruxelles 2000 Europese cultuurstad leidt Zinneke een nomadisch bestaan. Van de Anspachgalerij tot de Kazernestraat, over Byrrh in de Dieudonné Lefèvrestraat en de Vilvoordsesteenweg, landden we uiteindelijk in de Masuiwijk in 2013.


Het is hier, in de gebouwen van de voormalige “Werkplaatsen van het Zegel”, en dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de gebouwen aankocht, dat Zinneke zich met een lange termijnperspectief kan installeren.

Lang termijn! Maar... dan kunnen we ons echt installeren? Ja! Maar niet eender hoe, natuurlijk!

In 2014 dienden we een dossier in na een Efro-projectoproep (= Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), gelanceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Europa. Met de subsidie wilden we de middelen vinden om onze nieuwe stek te renoveren.

Kort samengevat, stelden we het volgende voor:
Op deze plek wenst Zinneke een grote, permanente ontmoetings-, creatie-, opleidings- en productieplek uit te bouwen, aangepast aan de noden van het Zinneke-project en, breder nog, de stad en haar wijken. Dit productiecentrum vol divers potentieel is een laboratorium, een kweekvijver voor socio-artistieke acties, hoeksteen van de samenwerkingsverbanden die Zinneke creëert met en tussen bewoners, verenigingen, kunstenaars en andere sociale, culturele, economische, stadsecologische actoren uit de stad en daarbuiten.

Het project is ook een pilootproject op grote schaal zijn voor de verbouwing van infrastructuur met herbruik van bouwmaterialen en met maximaal respect voor het bestaande. Tot slot, voor zover mogelijk, zullen de werken worden uitgevoerd door mensen die opgeleid zullen worden in de veelzijdige trajecten van ambachtelijk reconstructiewerk.

Ons dossier werd weerhouden en voilà, we hebben middelen om aan de slag te gaan! (2.000.000 € voor alle verbouwingswerken in onze 4.000m2)

En hop, we zijn vertrokken! Geen minuut meer te verliezen, want in 2021 moet het project klaar zijn!
Diegenen die meewerken aan het project zijn het Zinneke team, Rotor vzw, Ouest architecture en het studiebureau speciale technieken MATRIciel , maar ook jullie: kunstenaars, partners, bewoners, gebruikers, buren en andere actoren in de stad en daarbuiten.

We gaan samen aan de slag om het project Z in Masui te bouwen!