Project starten

Hoe start je een project bij Zinneke?
Hoe ontstaat het, en welke weg legt het af?

Er bestaan verschillende toegangswegen, en zelfs verdoken weggetjes! Artistieke collectieven melden zich nu en dan spontaan aan.
Soms staan onze telefoons gloeiend rood van de wijkcomité’s die ons proberen te bellen. Andere moment bewandelen de werknemers van Zinneke zelf de straten van Brussel en vinden zich terug bij organisaties en mensen waarvan we amper iets horen.

De drive om mee te doen, aangedreven door maatschappelijke en sociale uitdagingen zijn voldoende om het startschot af te vuren om een project bij Zinneke tot een goed eind te brengen. Het team aan projectopvolgers drijft de organisaties, structuren en lokale intiatieven aan. Opvolging betekent dat zij in elke structuur luisteren naar wat de noden zijn, aanvoelen waar het enthousiasme ligt, aandachtig zijn voor de uitdagingen. Opvolging houdt in dat zij ontmoetingsmomenten organiseren, waar alle deelnemers in gesprek gaan met elkaar.

Het opvolgen van een creatief proces gedurende enkele maanden tot Z-Day, samen verschillende paden bewandelen, tot de dag waarop het collectief project de straten van Brussel vult.

Facebook Vimeo © zinneke 2022