Zinnode Loupomerock


Wat?

Deze samenwerking heeft dit keer negen partners en sluit goed aan bij de doelstellingen van de vorige editie. Zo is benadrukt dat het belangrijk is om de minst bevoorrechte mensen mee te krijgen. Ook is de wens geuit om jonge deelnemers actiever te laten zijn in het ontwerp van het project. Dit versterkt tevens het intergenerationele aspect van de Zinnode. De deelnemers zijn kinderen, adolescenten, groepen vrouwen, inwoners van de verschillende wijken van Etterbeek. Dit intergenerationele project zoekt ook nog nieuwe deelnemers om de werking te verbreden en te versterken. De bedoeling is om die in de gemeente te vinden via de open workshops (beweging en kostuums maken).


Wie?

 • Partners
  Centre culturel CC Senghor
  maison de jeunes aux activités culturelles et artistiques Reform
  maison de quartier Le Pivot
  maison de quartier Chambéry
  maison de jeunes Basenvol, projet d’insertion socio-professionnelle pour primo-arrivants Les Ateliers du Soleil
  académie de musique Jean Absil
  projet de quartier Urban Step
  internat pour jeunes Pensionnat Jules Lejeune
 • Artistieke coördinatie
  Farid Ousamgane
 • Artistiek team
  Sarah Delattre, Laura Mas, Rudy Mathey
Dans & Beweging , Etterbeek , Constructie & Scénografie , Kostuumdesign & Naaien
Facebook Vimeo © zinneke 2020