Aller au contenu

Als antiracistisch activiste, met name bij het collectief La Voix des Sans-Papiers
Bruxelles*, en als auteur (en indien nodig als slammer) geloof ik in een kunstpraktijk
die ijvert voor intieme en collectieve belangen. Ik geloof dat creëren van iedereen is
en dat we hier dringend de kunst moeten ontdoen van haar burgerlijke,
kolonialistische en geformatteerde aspecten. Oftewel: we moeten territoria bewonen
die niet geconfisqueerd worden door wie de dominante taal spreekt. Volgens mij
maakt Zinneke die inventiviteit mogelijk. Geen participatie, maar collectieve actie en
rechtvaardigheid!
*VSP Bruxelles is een zelfsturend collectief van mensen zonder papieren die sinds
2014 leegstaande gebouwen bezetten om te overleven en de politieke strijd te
organiseren.

Back to top