Aller au contenu

Andantes

Hoe kunnen we plezier inzetten als politieke strategie? Voor het eerst bundelt het festival de krachten met de tweejaarlijkse Zinneke Parade, een surrealistische en typisch Brusselse participatieve optocht die bestaat uit 20 ‘zinnodes’ of deelparades die de stad doorkruisen. Eén hiervan wordt dit jaar gecreëerd door de Braziliaanse choreografe Lia Rodrigues, ter afsluiting van Kunstenfestivaldesarts 2024. Rodrigues bouwt al tientallen jaren een eigen danspraktijk uit in het Centro de Artes da Maré (Rio de Janeiro) en in de publieke ruimte. Ze ziet dans als een mogelijke verbinding tussen artistieke en niet-artistieke domeinen. Voor deze parade werkte Rodrigues samen met enkele dansers van haar gezelschap, studenten dans en burgers die een boodschap willen uitdragen in de openbare ruimte: personen die aan permacultuur doen, moeders van jonge kinderen, mensen met een lichamelijke beperking, enz. Kunnen de deelnemers van deze heterogene groep hun eigenheid behouden maar tegelijkertijd samen manifesteren en zich solidair opstellen, ondanks hun uiteenlopende strijdpunten? Met behulp van choreografische principes creëert Rodrigues een optocht die het Brussel van vandaag weerspiegelt en tegelijkertijd de hoop op een andere toekomst verbeeldt.

Bruxelles Ville_Béguinage-Dixmude_Sablon_Etangs d’Ixelles_Quartier Nord_Stalingrad,, Molenbeek-Saint-Jean_Duchesse, Anderlecht_Bizet-Roue-Ceria, , Forest-Bas Forest, Brabant Wallon, Brésil
Stad Brussel, Sint-Jan-Molenbeek, Brazilië,

Partenaires-Partners:

festival d’art contemporain Kunstenfestivaldesarts festival hedendaagse kunst, centre chorégraphique Charleroi Danse centrum voor choreografie, école supérieure des arts du spectacle et des techniques de diffusion de la Fédération Wallonie Bruxelles INSAS hogeschool voor podiumkunsten en diffusietechnieken van de Fédération Wallonie Bruxelles, école nationale supérieure des arts visuels La Cambre, collectif militant féministe Territorio Doméstico, vrijtijdsorganisatie voor personen met een handicap Gehandicapten en Solidariteit organisation pour le temps libre des personnes avec un handicap,   maison de repos Le Clos Bizet – Vulpia rusthuis, asbl luttant pour une agriculture urbaine paysanne Le début des haricots asbl vereniging voor een stedelijke boerenlandbouw, mouvement citoyen de luttes pour arracher la terre au ravage industriel les soulèvements de la terre burgerbeweging voor het afrukken van grond uit de handen van de industriële ravage, brusselse seniorenplatform Brussels Ouderenplatform plateforme bruxelloise pour les personnes âgées

Coordination artistique-Artistieke coördinatie:

Lia Rodrigues

Equipe artistique-Artistiek team:

Valentina Fittipaldi, Sammi Landweer, Amalia Lima, Larissa Lima, , Andrey Silva,  Astrid Toledo

Back to top